Refuerzo de ortografía / Ortografia lantzeko ariketak


·        Ejercicios para reforzar el uso de la H
Escribe sobre el guión una h o nada
Ejemplo: bien__echor, escribe bienhechor;  __oler, déjalo sin escribir nada,  __oler. 
_abanicar
_ucha
_adivinanza
a_orrador
_atravesar
_alcantarillado
an_alfabeto
_orrible
_alto
_echar
_ondura
_anzuelos
_acer
_a correr
_úmero
_abía salido
_aciendo
_echarás
_a menudo
_echarán
_a dicho
_a nadar
_ectogramo
_azafrán
_eptágono
_abitación
_abuela
_a subir
_abía dicho
_atrever
_ierbabuena
_oquedad
_uelga
_abastecer
_albergue
_idroavión
_ipermercado
_abitante
_abanico
almo_ada
_a correr
_abía salido
_ierbajo
_orfandad
_alcantarilla
_uella
_arrabal
_idraúlico
_iperespacio
_igo

bo_ina
_echarás
_abía
_ogar
_aquella
_ago
a_orro
_alabar
_arrasar
_erida
_albañil
_abía dicho
_acíamos
_ada
_avenida
_a medias
_a comido
_a subir
des_inchar
_obligar
_azúcar
alco_ol
_abichuela
_acha
_ave
_acerme
_echarás
_aciendo
_aventura
_avión
alco_ol
Al_ama
_almacén
_acer
_echarán
_amará
_acha
_allar
_uracán
_aéreo
_almorzar
_ermana
_anzuelo
_a verte
_aciéndote
_ogar
_aquí
_arreglar
_ago reír
_a llovido

_aquí
_ígado
_ablar
_avisar
des_inchar
_obligar
_arremeter
_aullar
_abitante
_avería
_acha
_ave
_ablador
_avisar
_allar
_elicóptero
co_ibir
_ebra
_abitante
_avería
_ilustrativo
_ervir
_olivo
_izo
_allar
_elicóptero
_ayamos
_echaban
_agamos
_echabas
_acíamos
_echan
_ospital
_otel
_abuelo
_umedad
_abía
_echaré
_obedecer
_abitación
_uva
zana_oria
_echamos
_aciendo
_a bailar
_izo
pi_ojo
po_ético
_a dicho
_a veces
re_uír
_uso
_umildad
_impar
_a pie
_arías
ma_onesa
mari_uana
_oveja
_ovillo

pa_ella
_uva
_úngaro
mal_ablado
en_ebrar
po_eta
_oro
_omogéneo
_ondo
_infeliz
reta_íla
su_ave
_orizonte
_ormiga
perme_able
pre_istoria
_impecable
_ormiga
pro_eza
_uracán
_ablar
_orno
re_abilitar
_urbanismo
_ermoso
_ornillo
_iceberg
_ostal
_imperio
mal_umor
pro_ibir
_urtar
mal_echor
_orquesta
pe_onza
re_acer
_onestidad
_orquilla
_otel
_impulsivo
ve_inte
_umor
_oz
_ucha
perju_icio
pro_ibido
_orchata
_indígena
_uyó
_acer
_echar
_ortografía
Sa_agún
_undir
_ongo
_infierno
_orrible
_ortaliza
_otoño
_orario

No hay comentarios:

Publicar un comentario